Szolgáltatások

Az IKON Biztosítási Alkusz Kft. mindig a legmagasabb színvonalt igyekszik nyújtani ügyfeleinek, figyelembe véve azok egyedi igényeit. 

A megbízható, hosszútávú kapcsolat fenntartása a célunk, ezért minden ügyféllel szorosan együtt dolgozunk, hogy számára a legoptimálisabb megoldást találjuk meg.

 

IKON Biztosítási Alkusz Kft az alábbi szolgáltatásokat kínálja Önnek:

 • az ügyfél meglévő biztosítási szerződéseinek elemzése, értékelése

 • A felmerülő biztosítási igények szakszerű megfogalmazása a kockázatelemzés tükrében
 • A vállalkozás, szolgáltatás profiljára, szerződéses kötelezettségeire irányuló teljes kockázat feltérképezése, avonatkozó standard vagyon-, üzemszünet- és felelősségbiztosítások,  építési-szerelési biztosítások, továbbá egyedi és flotta gépjármű-biztosítások közvetítése

 • speciális biztosítási konstrukciók kialakítása és közvetítése

 • A megfogalmazott biztosítási igények alapján a Biztosítókkal a biztosítási ajánlatok kidolgozása, ha szükséges akár több körön keresztül

 • A biztosítási ajánlatok kielemzése, összehasonlítása a

o   jogszabályi előírásoknak történő megfelelés,

o   működési engedélyek feltételeként történő előírások,

o   pályázati-, támogatási feltételként történő előírások,

o   közbeszerzési pályázati feltételként történő előírások szempontjából.

 • Káresemény alkalmával szakszerű felvilágosítás nyújtása a követendő eljárásról

 • Károknál a helyszíni szemléken való személyes és a folyamatban tevőleges részvétel

 • Kár esetén megoldási lehetőségek feltárása, javaslat az eljárásrendre a biztosítási szerződés, biztosítási feltételek és a helyszíni szemlék alapján

 • Kárrendezés során közreműködünk abban, hogy Partnerünk törvényes érdeke maradéktalanul érvényesüljön

 • Biztosítók Közbeszerzési törvény szerint pályáztatáshoz előírt tanácsadói közreműködés

 • A felek közötti kommunikáció segítése: a biztosító és/vagy alkusz szakismeretének hiánya az ügyfél tevékenységével kapcsolatban, ill. az ügyfél és/vagy alkusz biztosításszakmai ismeretének korlátozottsága félreértésekhez vezethet. Feladatunk ennek kiküszöbölése

 

 

 

 

Keresés

Elérhetőség

IKON Biztosítási Alkusz Kft. 8900 Zalaegerszeg
Deák Ferenc tér 3./C.
+36 92 630 - 022
+36 30 290 - 3429